Fusionen avslutad - nu ännu starkare aktör!


Signode Industrial Group AB
, är namnet på de fusionerade verksamheterna Signode AB och Burseryds Bruk AB


Exempel på våra egna varumärken är Signode, Strapex samt Burseryds Bruk. Vår bolagssammanslagning kommer att göra oss till en ännu starkare aktör på den svenska marknaden.

Driftsäkra och lönsamma system!

Vår målsättning är att alltid leverera rätt kvalitet på våra varor och tjänster, och av våra kunder betraktas som den absolut bästa leverantören av jämförbara varor och tjänster.

Kundens produkter är viktiga för oss, de ska skyddas och tas om hand på bästa sätt inför, och under, transport till slutkund. Vi ser till att lösa detta och lovar dessutom att göra det till lägsta totaltkostnad.

Ditt val av partner kan inte bli lättare!

© Signode 2017 • Producerad av 11261
signode.com