• Touch the future - nytt bandningsverktyg!

    Läs mer
  • Helhetslösningar för emballering.

    Läs mer
  • Öka din lönsamhet och driftsäkerhet.

    Läs mer

Vi ändrar namn, från Signode Industrial Group AB till Signode Sweden AB

 I september 2019 döpte vårt världsomspännande företag Signode, med 7 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 2,4 miljarder USD, om organisationen i syfte att bättre kunna utnyttja synergier kring över 40 produktvarumärken.

Ett av dessa steg är att ena företagets namn globalt och profilera oss som ett företag. Namnändringen gäller från och med 1 oktober 2020 och framåt.

 

Adresser samt telefonnummer, bankuppgifter och momsregistreringsnummer, är oförändrade. Befintliga kontrakt och avtal gäller fortfarande.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Med vänlig hälsning, Signode Sweden AB

 

Vårt deltagande på Scanpack 2018 och de nyheter som presenterades.


Vår målsättning är att alltid leverera rätt kvalitet på våra varor och tjänster, och av våra kunder betraktas som den absolut bästa leverantören av jämförbara varor och tjänster.

Kundens produkter är viktiga för oss, de ska skyddas och tas om hand på bästa sätt inför, och under, transport till slutkund. Vi ser till att lösa detta och lovar dessutom att göra det till lägsta totalkostnad.

Ditt val av partner kan inte bli lättare!

Innovativa lösningar för olika branscher

Metall
Trä
Well
Livsmedel
Övrigt