Octopus Twin 200

Octopus Twin 200

Emballerar mer är 200 pallar per timme!

Octopus Twin 200 lanserades i början av 2011 och överträffade alla tidigare rekord i svepningshastighet.
Världens första sträckfilmsmaskin som kan emballera mer än 200 pallar per timme.

OctopusTwin-seriens sträckfilmsmaskiner använder den senaste trådlösa tekniken för att hålla flmspänningen konstant i de båda självständiga filmvagnarna. Filmspänningen runt produkten förblir konstant oavsett lastens storlek och form. Försträckningssinställningarna ger en perfekt ansättning mot olika typer av lastprofiler.

NYTT!

Höghastighetsroterande ring
Ny typ av höghastighetslösning med stödring mellan båda filmvagnar.

Filmsvets
Precis som med dom andra modeller är OctopusTwin 200 försedd med «No touch -notail»-filmsvets och -kapning (ingen kontakt - ingen ända). Detta ger utmärkta filmsvets-egenskaper även mot ojämna lastprofiler.

För många industrier/branscher
OctopusTwin 200 är tillförlitlig och flexibel: Dess egenskaper kan skräddarsys efter kundens och industrins specifika krav.